X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

关于调整沪深300、上证50、中证500保证金标准的通知

关于调整沪深300、上证50、中证500保证金标准的通知

发布日期:2015-06-30 浏览次数:975

尊敬的客户:

近期沪深300、上证50、中证500各合约行情波动较为剧烈,为加强风险防范,经研究决定,我公司将于71日结算时起,将上述三个品种的保证金标准调整为14%

敬请严控风险,谨慎运作。

 

   国元期货有限公司
                                                                                                                                                

   2015630