X
X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

我公司关于镍、锡期货合约上市的通知

我公司关于镍、锡期货合约上市的通知

发布日期:2015-03-23 浏览次数:905

尊敬的客户:
上海期货交易所的新品种镍、锡期货合约将于2015年3月27日上午9点起开始交易,我公司镍、锡期货合约上市首日客户公司保证金比例为14%、10%,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,公司保证金比例调整为10%、8%。
具体细则请参阅上海期货交易所网站

                                              国元期货有限公司

                                               2015年3月23日