X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

转发中金所关于增加5年期国债期货合约可交割国债的通知

转发中金所关于增加5年期国债期货合约可交割国债的通知

发布日期:2015-02-09 浏览次数:828


各会员单位:
     2015年记账式附息(三期)国债已于201524日招标发行。根据《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交割细则》及相关规定,该国债符合TF1503TF1506TF1509合约的可交割国债条件,转换因子分别为1.01391.01321.0125。该国债从上市交易日后的下一交易日开始,纳入TF1503TF1506TF1509合约的可交割国债范围,可用于交割意向申报。相关信息可在会员服务系统和交易所网站查询。
特此通知。
                                         中国金融期货交易所
 
                                           2015
25