X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

转发中金所关于提醒客户注意操作风险的通知

转发中金所关于提醒客户注意操作风险的通知

发布日期:2013-12-10 浏览次数:863

 

各会员单位:
   近期,市场数次出现因客户使用市价指令导致国债期货TF1312合约价格瞬间大幅波动的情形。为保护客户利益,维护市场平稳,请各会员单位做好相关风险提示工作,提醒客户注意操作风险,审慎合规使用市价指令,以避免造成不必要的损失。
 
   特此通知。
 
 
 
中国金融期货交易所 

                                                            二〇一三年十二月六日