X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

关于对未按期更新二代身份证客户实施限制开仓措施的通知

关于对未按期更新二代身份证客户实施限制开仓措施的通知

发布日期:2013-07-09 浏览次数:919

尊敬的客户:
      根据《中华人民共和国居民身份证法》,第一代居民身份证已于2013年1月1日起停止使用。经多次通知提醒,部分客户目前仍没有更换二代身份证。现将相关客户资金账号公布如下,请于本通知发布之日起20日内到我公司营业网点完成身份证更新,逾期我公司将根据反洗钱相关要求对该批账户采取限制开仓措施。
客户名单如下:
10010823  10015962  10017218  10312198  16615215 
10011592  10015976  10017232  10315042  16616180 
10011612  10016027  10019110  12216005  17710003 
10011655  10016155  10021556  12216206  18801248 
10013001  10016170  10021661  13316016  11100022 
10013021  10016311  10021668  13316087  11100069 
10013180  10016585  10022076  13316089  20012000 
10013181  10016689  10022207  13317034  90230119 
10013217  10016720  10022405  15711388  90610005 
10013356  10016729  10022406  15711787 
10014669  10017016  10022461  15711868 
10014919  10017036  10022810  15723911 
10015068  10017091  10023723  16610610 
10015138  10017132  10023739  16610668 
10015621  10017212  10023832  16615144 

   特此通知 

                                                 国元期货有限公司
                                                  2013年7月9日