X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

我公司关于2013年元旦期间调整保证金的通知

我公司关于2013年元旦期间调整保证金的通知

发布日期:2012-12-25 浏览次数:893


尊敬的投资者:

    因元旦假期临近,根据各交易所的相关文件精神,我公司将于2012年12月27日结算后至2012年12月28日结算后,提高各品种保证金。(遇上述交易保证金比例与现行规定的交易保证金比例不同时,按两者中比例较高的执行)。2013年1月4日恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,我公司各品种各合约的交易保证金比例和涨跌幅度限制恢复至原有比例。节假日期间国内外不确定因素较多,请广大投资者及时关注账户的资金与持仓,控制好自身风险,轻仓过节。具体保证金比例调整方案如下:

2013
年元旦前公司保证金调整表
交易所
品种
代码
调整前交易所
比例
调整前公司比例
节前
节后
12月27日结算后(公司)
12月28日结算后(交易所)
12月28 日结算后涨跌停板
1月4日结算后(交易所)
1月4日结算后(公司)
1月4日结算后涨跌停板
大商所
豆一
a
5%
8%
10%
7%
5%
5%
8%
4%
豆二
b
5%
8%
10%
7%
5%
5%
8%
4%
豆粕
m
6%
9%
10%
7%
5%
6%
9%
4%
豆油
y
5%
8%
10%
7%
5%
5%
8%
4%
玉米
c
5%
7%
9%
7%
5%
5%
8%
4%
聚乙烯
l
5%
8%
10%
7%
5%
5%
8%
4%
聚氯乙烯
v
5%
8%
10%
7%
5%
5%
8%
4%
焦碳
j
6%
9%
10%
7%
5%
6%
9%
4%
棕榈油
p
5%
8%
10%
7%
5%
5%
8%
4%
 
pb
8%
11%
12%
9%
6%
8%
11%
6%
 
cu
8%
11%
12%
9%
6%
8%
11%
6%
 
al
6%
9%
10%
7%
4%
6%
9%
4%
 
zn
8%
11%
12%
9%
6%
8%
11%
6%
上期所
橡胶
ru
9%
12%
13%
10%
6%
9%
12%
6%
 
燃油
fu
8%
11%
12%
9%
6%
8%
11%
6%
 
黄金
au
7%
10%
11%
8%
5%
7%
10%
5%
 
螺纹钢
rb
7%
10%
11%
8%
5%
7%
10%
5%
 
线材
wr
7%
10%
11%
8%
5%
7%
10%
5%
 
白银
Ag
10%
13%
14%
11%
7%
10%
13%
7%
 
白糖
SR
6%
9%
11%
8%
5%
6%
9%
4%
 
棉花
CF
6%
9%
11%
8%
5%
6%
9%
4%
 
硬麦
WT
6%
9%
11%
8%
5%
6%
9%
4%
 
强麦
WS
6%
9%
11%
8%
5%
6%
9%
4%
 
WH
5%
8%
11%
8%
5%
5%
8%
4%
郑商所
早籼稻
ER
6%
9%
11%
8%
5%
6%
9%
4%
 
      RI
5%
8%
11%
8%
5%
5%
8%
4%
 
苯二甲酸
TA
8%
11%
11%
8%
5%
8%
11%
5%
 
菜籽油
RO
6%
9%
11%
8%
5%
6%
9%
4%
 
OI
5%
8%
11%
8%
5%
5%
8%
4%
 
玻璃
FG
6%
9%
11%
8%
5%
6%
6%
4%
 
甲醇
ME
8%
11%
11%
8%
5%
8%
11%
4%