X
X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

4.19交易提示

发布日期:2012-04-18 浏览次数:829


合约   原比例%  现比例%  涨跌停%       备注     
a1205    18       23       4       交割月份前一个月第十一个交易日
b1205    18       23       4       交割月份前一个月第十一个交易日
c1205    18       23       4       交割月份前一个月第十一个交易日
j1205    18       23       4       交割月份前一个月第十一个交易日
l1205    18       23       4       交割月份前一个月第十一个交易日
m1205    18       23       4       交割月份前一个月第十一个交易日
p1205    18       23       4       交割月份前一个月第十一个交易日
v1205    18       23       4       交割月份前一个月第十一个交易日
y1205    18       23       4       交割月份前一个月第十一个交易日
l1209    11       9        4       持仓未超过25万手
p1212    8        11       8       出现连续第一个涨停板
y1209    11       8        4       持仓未超过50万手
me302    15       11       4       未出现连续跌停板

 


请各投资者注意做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。


                                  国元海勤期货有限公司
                                        2012-4-18