X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

4.11交易提示

发布日期:2012-04-10 浏览次数:837


合约   原比例%  现比例%  涨跌停%       备注     
p1212    8        11       8       出现连续第一个涨停板
y1212    8        11       6       出现第一个涨停板
cf205    11       18       4       交割月前一个月中旬
er205    11       18       4       交割月前一个月中旬
me205    11       18       4       交割月前一个月中旬    
ro205    11       18       5       交割月前一个月中旬
sr205    11       18       5       交割月前一个月中旬
ta205    11       18       6       交割月前一个月中旬
ws205    11       18       5       交割月前一个月中旬
wt205    11       18       5       交割月前一个月中旬


自2012年4月11日结算时起
au1204合约保证金率调整为43%。
cu1204合约保证金率调整为33%。
pb1204合约保证金率调整为33%。
rb1204合约保证金率调整为33%。
ru1204合约保证金率调整为43%。
wr1204合约保证金率调整为33%。


请各投资者注意做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。


                                  国元海勤期货有限公司
                                        2012-4-10