X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

2012清明长假前公司保证金调整

2012清明长假前公司保证金调整

发布日期:2012-03-26 浏览次数:922

发起部门(人):风控部  
交易所 品种 代码 调整前交易所比例 调整前公司比例            
3月29 日结算后(交易所) 3月29日结算后(公司) 3月29 日结算后涨跌停板 4月5日结算后(交易所) 4月5日结算后(公司) 4月5结算后涨跌停板
大商所 豆一 a 7% 10% 8% 11% 6% 7% 10% 5%
豆二 b 7% 10% 8% 11% 6% 7% 10% 5%
豆粕 m 7% 10% 8% 11% 6% 7% 10% 5%
豆油 y 7% 10% 8% 11% 6% 7% 10% 5%
玉米 c 7% 9% 7% 9% 5% 7% 9% 5%
聚乙烯 l 7% 10% 8% 11% 6% 7% 10% 5%
聚氯乙烯  v 7% 10% 8% 11% 6% 7% 10% 5%
焦碳 j 7% 10% 8% 11% 6% 7% 10% 5%
棕榈油 p 7% 10% 8% 11% 6% 7% 10% 5%
上期所 cu 9% 12% 11% 14% 7% 9% 12% 6%
al 7% 10% 9% 12% 6% 7% 10% 5%
zn 8% 11% 10% 13% 7% 8% 11% 6%
橡胶 ru 13% 16% 14% 17% 7% 13% 16% 6%
燃油 fu 8% 11% 10% 13% 7% 8% 11% 6%
黄金 au 7% 10% 9% 12% 6% 7% 10% 5%
pb 8% 11% 10% 13% 7% 8% 11% 6%
螺纹钢 rb 8% 11% 10% 13% 7% 8% 11% 6%
线材 wr 8% 11% 10% 13% 7% 8% 11% 6%
郑商所 白糖 SR 8% 11% 10% 13% 6% 8% 11% 5%
棉花 CF 6% 9% 8% 11% 5% 6% 9% 4%
硬麦 WT 8% 11% 10% 13% 6% 8% 11% 5%
强麦 WS 8% 11% 10% 13% 6% 8% 11% 5%
普麦 PM 5% 8% 8% 11% 5% 5% 8% 4%
早籼稻 ER 6% 9% 8% 11% 5% 6% 9% 4%
甲醇 ME 8% 11% 10% 13% 6% 8% 11% 4%
苯二甲酸 TA 8% 11% 10% 13% 6% 8% 11% 6%
菜籽油 RO 8% 11% 10% 13% 6% 8% 11% 5%
中金所 股指 当月和下月 15% 17% 15% 17% 10% 15% 17% 10%
随后两个季月 18% 20% 18% 20% 10% 18% 20% 10%