X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

关于中金所切换外高桥数据中心测试的通知

关于中金所切换外高桥数据中心测试的通知

发布日期:2012-03-23 浏览次数:823

尊敬的客户:

20120324,我公司技术部将配合中金所切换外高桥数据中心进行交易结算测试,在测试过程中,您查询到的数据均为测试数据。

特此通知

                             国元海勤期货有限公司

                               2012年03月23