X
X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

关于中金仿真站点更新的通知

关于中金仿真站点更新的通知

发布日期:2012-02-17 浏览次数:735

尊敬的客户:
    为更好的满足中金仿真客户的交易需求,我司中金仿真交易软件新增加了“仿真电信一”、“仿真电信二”两个站点,并已放网站软件下载栏,供客户下载体验。
中金仿真交易更新后站点:
“仿真网通一”、“仿真电信一”、“仿真电信二”。
特此通知
                             国元海勤期货有限公司
                               2012年02月17日