X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

2.1交易提示

发布日期:2012-01-31 浏览次数:944

 

合约   原比例%  现比例%  涨跌停%       备注     
j1204    10       11       6       出现第一个跌停板
j1202    23       33       6       交割月份第一个交易日
l1202    23       33       6       交割月份第一个交易日
p1202    23       33       6       交割月份第一个交易日
v1202    23       33       6       交割月份第一个交易日
a1203    10       13       5       交割月份前一个月第一个交易日
b1203    10       13       5       交割月份前一个月第一个交易日
c1203    10       13       5       交割月份前一个月第一个交易日
j1203    10       13       5       交割月份前一个月第一个交易日
l1203    10       13       5       交割月份前一个月第一个交易日
m1203    10       13       5       交割月份前一个月第一个交易日
p1203    10       13       5       交割月份前一个月第一个交易日
v1203    10       13       5       交割月份前一个月第一个交易日
y1203    10       13       5       交割月份前一个月第一个交易日
ta202    28       33       5       进入交割月
AL1202、CU1202、ZN1202合约的持仓调整为5手的整数倍,
AU1202合约的持仓调整为3手的整数倍,
RB1202、WR1202合约的持仓调整为30手的整数倍。
al1202合约保证金率调整为23%。
al1203合约保证金率调整为13%。
au1202合约保证金率调整为33%。
au1203合约保证金率调整为18%。
cu1202合约保证金率调整为23%。
cu1203合约保证金率调整为13%。
fu1203合约保证金率调整为23%。
fu1204合约保证金率调整为13%。
pb1202合约保证金率调整为23%。
pb1203合约保证金率调整为15%。
rb1202合约保证金率调整为23%。
rb1203合约保证金率调整为13%。
ru1203合约保证金率调整为18%。
wr1202合约保证金率调整为23%。
wr1203合约保证金率调整为13%。
zn1202合约保证金率调整为23%。
zn1203合约保证金率调整为13%。


请各投资者注意做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。


                                  国元海勤期货有限公司
                                        2012-1-31