X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

1.16交易提示

发布日期:2012-01-14 浏览次数:833

交易提示:
    合约   原比例%  现比例%  涨跌停%     备注     
    j1204    10       11      6       出现连续第一个跌停板
    CU1204   12   14      6       合约持仓超过16万手
    ZN1203   13   11   6       持仓超过14万手,但未超过16万手


请各投资者注意做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。


                                  国元海勤期货有限公司
                                        2012-1-13