X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

1.11交易提示

发布日期:2012-01-11 浏览次数:857

交易提示:
    合约   原比例%  现比例%  涨跌停%     备注     
    j1204    10       11      6       出现第一个跌停板
    l1205    12       11      5       持仓超过25万手,但未超过30万手
    j1202    13       18      5       交割月前一个月第六个交易日
    l1202    13       18      5       交割月前一个月第六个交易日
    p1202    13       18      5       交割月前一个月第六个交易日
    v1202    13       18      5       交割月前一个月第六个交易日
    ta1202   11       18      6       交割月前一个月中旬

自2012年1月10日结算时起:
    au1201合约保证金率调整为43%。
    cu1201合约保证金率调整为33%。
    pb1201合约保证金率调整为33%。 
    rb1201合约保证金率调整为33%。
    ru1201合约保证金率调整为43%。
    wr1201合约保证金率调整为33%。

请各投资者注意做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。


                                  国元海勤期货有限公司
                                        2012-1-10