X
X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

关于调整棉花、菜粕相关品种手续费标准的通知

关于调整棉花、菜粕相关品种手续费标准的通知

发布日期:2017-11-06 浏览次数:901

尊敬的客户:
       根据郑商所发〔 2017259 号自 2017 年 11 月 6 日晚夜盘交易时起,棉花品种当日开平仓交易手续费减半收取;菜粕品种日内平今仓交易手续费由 3元/手调整为 1.5 元/手。
     
我公司根据交易所做相应调整,即调整后棉花品种非手续费标准模板化的客户,可根据需求向开户营业部提交手续费调整申请;菜粕品种日内平今仓手续费等同于客户菜粕的普通平仓手续费;
    特此通知。

                                           国元期货有限公司
                                           2017
11 月 3 日