X
X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

转发上期所《关于套期保值交易头寸跨会员使用的通知》

转发上期所《关于套期保值交易头寸跨会员使用的通知》

发布日期:2017-03-03 浏览次数:951

             关于套期保值交易头寸跨会员使用的通知

 

                       上期发〔201727

 

各会员单位:

2017320日起,客户在某一家期货公司会员申请获批的套期保值交易头寸可在其他任意一家开户的期货公司会员使用。请各会员单位及时通知相关客户,做好各项准备工作,确保市场平稳运行。

特此通知。

 

                       上海期货交易所        

                                                                                                         201731