X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

转发关于调整玻璃、菜粕品种交易手续费标准的通知

转发关于调整玻璃、菜粕品种交易手续费标准的通知

发布日期:2016-11-11 浏览次数:845

                                  关于调整玻璃、菜粕品种交易手续费标准的通知
                                                   郑商发【2016】153号
各会员单位:
        经研究决定,自2016年11月11日晚夜盘交易时起,对日内平今仓交易,玻璃品种按24元/手,菜粕品种按6元/手计收,非日内平今仓交易手续费标准维持不变。
        特此通知。


                                                                                      郑州商品交易所
                                                                                      2016年11月11日