X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

关于建设银行、农业银行银行系统升级的通知

关于建设银行、农业银行银行系统升级的通知

发布日期:2016-09-02 浏览次数:905

尊敬的客户: 

        根据建设银行、农业银行将进行系统维护和升级的工作安排,将暂停银期转

账、电子出入金系统等服务,具体时间如下:

1)建设银行: 952250-2350分;

2)农业银行: 9523:00-961:00时;

届时转账业务将被暂停,为了不影响您的正常交易,请您提前做好入金准备。


特此通知                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                
国元期货有限公司

                                                                                                                                                                                                                     201692