X

全国统一服务电话:400-8888-218

报单电话

010-84555211

010-84555222

关于公布苹果期货1907合约交易保证金标准的通知

关于公布苹果期货1907合约交易保证金标准的通知

发布日期:2018-07-12 浏览次数:1129

尊敬的投资者:

      根据郑州商品交易所(郑商函〔2018〕243号)通知:

      苹果期货1907合约的公司交易保证金自挂牌之日起为26%。

      郑州商品交易所通知详见:http://www.czce.com.cn/portal/jysdt/ggytz/A090601index_1.htm。

      敬请投资者谨慎运作,理性交易。                                            国元期货有限公司

                                             2018年7月12日